submit


Kini nga website naglakip sa mga impormasyon, mga sumpay, mga larawan ug mga video sa sekswal nga hilas nga materyal nga mga (sa kinatibuk, ang «Sekswal nga Hilas nga Materyal»). DILI mopadayon kon kamo wala sa labing menos ka tuig sa edad o edad sa kadaghanan sa matag usa ug sa matag dapit asa kamo o pagtan-aw sa mga Sekswal nga Hilas nga Materyal, bisan asa nga mao ang mas taas (ang «Edad sa Kadaghanan»), ang maong mga materyal nga makapasilo kaninyo, o (iii) pagtan-aw sa Sekswal nga Hilas nga Materyal nga mao ang dili legal sa matag usa ug sa matag komunidad diin kamo sa pagpili sa pagtan-aw niini. Pinaagi sa pagpili sa pagsulod sa niini nga website nga kamo sa pagmatuod sa ubos sa panumpa ug mga silot sa perjury subay sa Ulohan U. S. C. § ug ubang magamit nga mga balaod ug mga balaod nga ang tanan sa mosunod nga mga pahayag mao ang mga tinuod ug husto nga:

About